Ustawienia


Nasza polityka ochrony danych osobowych

W skrócie: Ixquick nie zbiera ani nie udostępnia danych osobowych. Nie śledzimy ani nie tworzymy profilu użytkownika.
Wersja dłuższa: Ixquick jest silnie zaangażowany w ochronę prywatności społeczności swoich użytkowników i czyni wysiłki dla zapewnia, aby informacji pochodzących z wyszukiwania nie można było wstecznie powiązać z użytkownikiem.
Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jakich (bardzo rzadkich) sytuacjach Ixquick.eu („Ixquick”) może gromadzić informacje oraz jakie są zasady ich udostępniania.

Co to są „dane osobowe”

Dane są traktowane jako osobowe, kiedy zawierają informacje, które identyfikują lub mogą doprowadzić do (unikalnej) identyfikacji osoby.
Definicja ta wynika z prawa europejskiego, mającego zastosowanie w przypadku Ixquick, a jej szeroki zakres ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony prywatności.

Oznacza to na przykład, że nie tylko nazwy i adresy e-mail mogą być uznane za dane osobowe, ale również numery lub inne identyfikatory, takie jak adres IP użytkownika, w zakresie, w którym łączą się z innymi danymi i z konkretną osobą.

Adresy IP

Adres IP, który jest powiązany z historią wyszukiwania użytkownika NIE będzie rejestrowany ani udostępniany.
Dla uniknięcia przykrych sytuacji, w których jakiekolwiek wyszukiwania internetowe mogłyby być powiązane z użytkownikiem za pośrednictwem adresu IP, nie rejestrujemy ani nie udostępniamy adresów IP naszych gości.

Jedyny wyjątek dotyczy „nadużyć” związanych z (automatycznymi) kwerendami, które na stronie głównej w krótkim czasie powodują składanie dużej ilości zapytań z prędkością wyższą niż byłoby to możliwe w przypadku jakiejkolwiek istoty ludzkiej.Gromadzenie danych

Nie gromadzimy żadnych danych osobowych dotyczących naszych użytkowników.
Jest to pierwszy i bardzo ważny warunek, który zapewnia ochronę prywatności użytkowników. Jeśli dane osobowe nie są gromadzone, nie może dojść do ich kradzieży, żądania wydania, wycieku lub narażenia.

W rzeczywistości jedyne dane, które rejestrujemy to łączna liczba zapytań każdego dnia na naszej stronie (pomiar ogólnego ruchu) oraz inne statystyki ściśle niezwiązane z danymi osobowymi. Statystyki te mogą obejmować liczbę przypadków uzyskania dostępu do usługi, biorąc pod uwagę określone rodzaje systemu operacyjnego, przeglądarek, języków itp. — lub kombinację powyższych elementów.

Zliczamy jedynie liczbę wystąpień i w żaden sposób nie możemy poznać informacji dotyczących konkretnego systemu operacyjnego użytkownika, a także przeglądarki, ustawień języka itp., ponieważ nie rejestrujemy takich danych.

Gdy użytkownik korzysta z Ixquick nie rejestrujemy jego adresu IP, informacji o przeglądarce wykorzystywanej podczas wyszukiwania (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome itp.), systemie operacyjnym (Windows, Mac, Linux itp.) związanym z wyszukiwaniem, a także nie zapisujemy wyrażeń, ani słów użytych podczas wyszukiwania.

Polityka niezbierania danych osobowych chroni prywatność użytkowników, ponieważ adres IP, informacje o przeglądarce oraz o platformie oprogramowania można połączyć z innymi danymi dla jednoznacznej identyfikacji komputera, lokalizacji, lub samego użytkownika.

Należy pamiętać, że także same zapytania mogą zawierać dane osobowe (w przypadku, gdy ktoś wprowadzi własne imię i nazwisko i / lub numer ubezpieczenia społecznego). Mimo, że nie rejestrujemy zapytań użytkowników, wszystkie są anonimowo przekazywane do Google, w sposób wymagany do otrzymania wyników wyszukiwania.

Pliki Cookie

Umożliwia wyświetlanie statycznych map Google podczas wyszukiwania, chroniąc prywatność
Preferencje
Pliki cookie są to niewielkie zbiory danych, wysyłanych i zapisywanych na twardym dysku użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych. Wyszukiwarka Ixquick używa tylko 1 pliku cookie o nazwie preferences (ang. preferencje). Ten plik cookie przeznaczony jest do zapamiętywania ustawionych przez użytkownika preferencji wyszukiwania przy następnych odwiedzinach. Po 90 dniach ulega usunięciu.

Możesz wybrać opcję akceptowania lub blokowania plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zwróć uwagę, że preferencje Ixquick.eu nie będą działać prawidłowo, jeśli pliki cookie będą wyłączone. Można także ustawić akceptowanie plików cookie tylko z wybranych stron internetowych.

Można okresowo usuwać pliki ciasteczek z dysku twardego komputera, czyszcząc wszystkie dane z historii, które mogły zostać zapisane w ramach wcześniejszego przeglądania stron internetowych. Po usunięciu plików ciasteczek i powrocie na stronę internetową, nie istnieją żadne elementy, po których można rozpoznać użytkownika.

Aby promować Internet wolny od plików cookie, wyszukiwarka Ixquick wyposażona jest w generator adresów URL, który eliminuje potrzebę ustawiania plików cookie. Zapamiętuje on ustawienia użytkownika w sposób umożliwiający zachowanie prywatności. Można go znaleźć u dołu strony USTAWIENIA.

Adresy poczty elektronicznej (email)

Ixquick nie będzie sprzedawać ani ujawniać Twoich danych kontaktowych stronom trzecim.
Kiedy wysyłasz komentarze, pytania, sugestie lub opinie do Ixquick za pomocą poczty elektronicznej (email) i podajesz w niej swój adres poczty elektronicznej (email) i/lub inne dane kontaktowe, Ixquick ma prawo użyć tych danych w celu udzielenia odpowiedzi.
Ixquick nie sprzedaje i nie ujawnia informacji kontaktowych podanych przez użytkowników osobom trzecim. Możemy jednakże, bardzo rzadko, wysłać do użytkowników pocztą elektroniczną informację dotyczącą firmy Ixquick. W takiej wiadomości zawarta będzie informacja na temat wypisania się z listy mailingowej.

Odnośniki zewnętrzne

Po kliknięciu łącza w wynikach wyszukiwania, użytkownik opuszcza ochronę zapewnianą przez Ixquick, chyba, że używa unikalnej funkcji proxy, która zapewnia ochronę tożsamości.
Należy pamiętać, że niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie tylko do strony Ixquick.eu. Ixquick jest wyszukiwarką oraz wydawcą reklam, stąd na stronie można znaleźć różne łącza, w tym m.in. wyniki wyszukiwania i płatne wyniki wyszukiwania. Strony, do których prowadzą łącza są własnością niezależnych od nas firm, nad którymi Ixquick nie ma kontroli oraz, których nie obejmuje niniejsza polityka prywatności. Ixquick nie ponosi odpowiedzialności za treść zawartą na tych stronach lub stosowane tam sposoby gromadzenia i wykorzystywania danych.

Ixquick zapobiega ujawnianiu wyszukiwanych haseł osobom trzecim, przy domyślnym wykorzystaniu tak zwanej metody POST zamiast metody GET, która jest używana przez wielu innych dostawców wyszukiwania. Metoda POST zapobiega przekazywaniu wyszukiwanych haseł do dzienników administratorów stron internetowych, które użytkownik odwiedza korzystając z wyników wyszukiwania. Wyszukiwane hasła mogą dużo powiedzieć o tym, co myśli użytkownik, dlatego są one rozpatrywane pod kątem problemów z zachowaniem prywatności. W przypadku używanej przez Ixquick metody POST, wyszukiwane hasła zostają wycięte. Może to powodować pokazywanie komunikatów, takich jak „Strona WWW wygasła” i zapobiegać tworzeniu skrótów do stron wynikowych, ale jest korzystne z punktu widzenia ochrony danych osobowych. Aby utworzyć skrót można użyć przycisku „Dodaj wyniki wyszukiwania do zakładek” po prawej stronie nagłówka strony wyników wyszukiwania. Można także całkowicie wyłączyć opcję „Metody POST i GET” w „Ustawieniach”.

Ixquick zapewnia również funkcję serwera proxy, który pozwala użytkownikom na zapoznanie się z informacjami o stronach zewnętrznych, bez ujawniania swojego adresu IP tym stronom. Więcej informacji na temat tego doskonałego narzędzia ochrony prywatności można znaleźć tutaj.

Aby w pełni chronić naszych użytkowników przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia prywatności przy korzystaniu z wtyczek serwisów społecznościowych Facebook i Twitter, wdrożyliśmy dwustopniowe podejście do wyświetlania tych ikon na naszej stronie.

Przekazywanie danych

Ixquick nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, w tym dostawcy (-om) podstawowych lub sponsorowanych wyników wyszukiwania.
Po przeprowadzeniu wyszukiwania na stronie Ixquick, wyszukiwana fraza musi zostać przesłana do dostawcy (-ów) wyników wyszukiwania, tak, aby można było je wygenerować i przedstawić na stronie internetowej Ixquick.

Niektóre podstrony wyników wyszukiwania na stronie Ixquick obejmują niewielką liczbę wyraźnie oznaczonych łączy sponsorowanych, wykorzystywanych do generowania przychodów i pokrycia kosztów operacyjnych. Łącza te są pobierane z platform, takich jak Google Adwords. Z uwagi na to, że nie tworzymy profilu użytkownika, reklamy takie nie są dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. W celu zapobiegania fałszywym kliknięciom, niektóre informacje systemowe nieidentyfikujące użytkowników są przekazywane dostawcom wyników sponsorowanych. Nigdy nie udostępniamy adresu IP użytkownika lub innych danych, które mogą go jednoznacznie zidentyfikować.

Nie korzystamy z plików ciasteczek, stąd nie posiadamy danych z takich plików, które można udostępnić.

Żądania władz

Siedziba Ixquick znajduje się w Holandii. Z uwagi na zasadę nieprzechowywania danych osobowych, jest mało prawdopodobne, aby instytucje rządowe występowały do Ixquick z wnioskami o przekazanie danych o naszych użytkownikach. W ciągu siedemnastu lat działalności nigdy nie otrzymaliśmy takiego wniosku.

Jeśli jednak kiedykolwiek zdarzyłoby się otrzymanie wniosku o przekazanie pewnych informacji od holenderskich organów sądowych, nasi prawnicy sprawdzą zasadność takiego wniosku oraz określą, czy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania jego zapisów. Nie będziemy stosować się do takich wniosków, o ile nie uzyskamy przekonania, że wniosek jest prawomocny oraz pewności, że przestrzeganie jego zapisów jest bez wątpienia naszym prawnym obowiązkiem.

Nie będziemy stosować się do wniosków władz innych niż władze holenderskie. W przypadku otrzymania wniosku od jakiegokolwiek obcego rządu, odmówimy zastosowania się do jego zapisów i pouczymy wnioskodawcę o konieczności złożenia formalnego wniosku do władz holenderskich o udzielenie wzajemnej pomocy.

Ixquick nigdy nie będzie współpracować z żadnymi dobrowolnymi programami nadzoru. Przy obostrzeniach prawnych chroniących prawo do prywatności w Europie, europejskie rządy nie mogą legalnie zmusić dostawców usług, takich jak Ixquick do wdrożenia programów ukrytego szpiegowania swoich użytkowników.

Nieletni

Wierzymy, że ochrona prywatności dzieci w Internecie jest bardzo ważna. Należy pamiętać, że nie zbieramy żadnych danych osobowych naszych użytkowników. W konsekwencji Ixquick nie żąda, nie zbiera lub nie udostępnia danych osobowych osób nieletnich.

Twoja prywatność, nasza przyszłość

Jesteśmy głęboko przekonani, że mamy prawo do ochrony prywatności naszych użytkowników poprzez niegromadzenie i/lub szyfrowanie ich danych osobowych oraz do dalszego postępowania w ten sposób.

Biorąc pod uwagę wysoką ochronę prawa do zachowania prywatności w Europie, rządy państw europejskich nie mogą po prostu zacząć zmuszać dostawców usług, takich jak my, do wdrażania globalnych programów mających na celu szpiegowanie użytkowników. Jeśli to się kiedykolwiek zmieni, będziemy walczyć do samego końca.Prywatność
To nie tylko nasza polityka – to nasza Misja!


Operator

Właścicielem i operatorem Ixquick.eu jest Surfboard Holding BV, Postbus 1079, 3700 BB Zeist Holandia. Przedstawicielem do spraw polityki prywatności jest Robert E.G. Beens.
()